Újra ArtBrunch – Kóstolj bele a művészetbe!


A tavalyi nagysikerű Made in Sepsi ArtBrunch program folytatásaként idén újabb műtermekbe és műhelyekbe látogathatnak el az érdeklődők, sepsiszentgyörgyi művészekkel reggelizve. A Szent György Napok 2024-es kiadásának Kulturális Hetén hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken, 11 órától együtt reggelizhetnek helyi képzőművészeinkkel és művészeti szakos egyetemi hallgatóinkkal és tanáraikkal. Eközben megismerhetik munkásságukat és műtermeik vendégei lehetnek. Terítékre kerül a kultúra és a képzőművészet, illetve – támogatóink jóvoltából – a legfinomabb falatok. Idén az Erdélyi Művészeti Központ, a Szent György Napok szervezőcsapata, a Liszt Intézet, valamint az Andrei Mureșanu Színház egy-egy ilyen rendhagyó alkalomra hívja Önöket! 

A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, így kérjük a jelentkezési ív kitöltésével jelezzék részvételi szándékukat:

Április 22., hétfő, 11 óra:
Hervai Katalin grafikusművész otthona és műtermébe 

(Csíki utca 98. szám // Találkozási pont: Csíki utcabeli 2-es számú Római Katolikus Parókia)

„Hervai Katalin grafikusművész munkáit szemlélve nem véletlenül jut eszünkbe az átlényegülés fogalma, a szó belső értelmével és folyamatával. Igaznak gondoljuk mind a művészi útjára, tehetsége kibontakozására, az édesapjától, Hervai Zoltántól örökölt talentum felhasználására, mind pedig személyes életére. Szívós kitartással, szorgalommal alapozta meg tehetségének kiteljesedését, az egyéniségéhez leginkább illő formanyelvet és világlátást. (…) Munkái a gyermekkort besugárzó Megváltó-váró biztonságról, a tudatos keresés után a rátalálás élményéről, az égi fény átlényegítő erejéről vallanak.” (Hegedűs Enikő)

A Hervai Katalin otthonában és egyben műtermében tett látogatás alkalmával, nem csupán a művésznő finom vonalakkal megrajzolt képeit tekinthetik meg, hanem édesapja – a festőművész Hervai Zoltán – munkáival is találkozhatnak.

Április 23., kedd 11 óra
A Pécsi Tudományegyetem Képzőművészeti Tanszékének Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozata

Kossuth Lajos utca sz.n. // Találkozási pont: Plugor Sándor Művészeti Líceum főbejárata

Akik április 23-án a Pécsi Tudományegyetem Képzőművészeti Tanszékének Sepsiszentgyörgyi Kihelyezett Tagozatán fogyasztják el nem szokványos reggelijüket munka közben találkozhatnak az egyetem ismert képzőművész tanáraival és diákjaival. Megtekinthetik a műtermeket, ahol a következő képzőművész nemzedék tagjait képzik. 

Április 25, csütörtök, 11 óra
Temető utcai műtermek: Albert Levente, Éltes Barna, Miklóssy Mária és Vinczeffy László műtermei

Temető utca // Találkozási pont: A Bod Péter Megyei Könyvtár mögötti kis park

„A transzcendens nem látható, nem konkrét tapasztalat, nem a fizikai léthez tartozik, de mégis olyasmi váltja ki, amit látunk, hallunk, érzékelünk és teszünk. Misztikus, mágikus, szubjektív. (…) Organikus és naturális, mégis szellemi és természetfeletti, Albert Levente ennek az empirikusan megtapasztalható univerzális transzcendensnek a megidézőije. (…) Albert pszeudonaturális nyomokat alkot. A grafikai mintázatok és jelek, amelyeket létrehoz, hasonlatosak a teremtéshez, mert így, ilyen formában csak egyszeriként jöhetnek létre, megidézik a naturálisat, de a természetben nem található formákat alkotnak.” (Muladi Brigitta)

Éltes Barna szobrai nyers anyagkezeléssel készült szerkezetek, és egy közvetlen, természetközeli létformára utalnak. Mintha a benső alap teherbírása és a külsőség kérge közötti viszony lenne a témája. Nála az anyag is ugyanúgy üzenethordozó, mint az utalások és jelképek. A felismerhető elemek (tetőzet, rácsozat, belső és külső tér) hol vízszintes hol függőleges irányban bontakoznak ki, de mindkét esetben olyan világot jelenítenek meg, amelyet elfelejtettnek vélünk, reminiszcenciákban még ott él a lélek legbensőbb zugaiban.” (Vécsi Nagy Zoltán)

„Miklóssy Mária legtöbb festménye, bár egy korábbi művészeti korszak klasszikus formanyelvén szólal meg, mégis a kortárs trendek sorába illő, úgynevezett nőművészeti megnyilvánulásként is felfogható alkotói magatartás ösztönös, és ha némileg mimikris is, de karakteres erdélyi képviselője. (…) Festményei annak a lelki-érzelmi tükörnek a más és más, gyakran újraalakított (átfestett és átnevezett) tükörképei, amelyek a művésznőt minduntalan változó hangulatban, változatos öltözetben és változatos kosztümnek is felfoghatótáji környezetben, de legfőképpen játékosan sajátos szerepekben mutatják.” (Vécsi Nagy Zoltán)

Vinczeffy László művészete lüktető, élő valóság. Ez a konok kitartás tetszett gyermekként is, ezt tartom a legfőbb értéknek ma is, a nulla dies sine linea, amely a művészetre érvényesen így hangzik: egy napod se teljen el művészet (ecsetvonás) nélkül. Más szóval: az nyer, aki játszik. Az alkotó embernek a művészetről nem bölcselkednie kell, hanem művelnie! Számomra mindig imponáló volt, hogy Vinczeffynek a konceptuális művészet diadalmenete alatt is volt mersze a tudatalattit, az ösztönöset a transzcendenst megszólaltatni úgy, hogy folyamatosan figyelt a világban történő áramlatokra is.” (Vargha Mihály)

Április 26., pénteken 11 óra
Damokos Csaba látványtervező műhelye

Építők útja 7 sz. // Találkozási pont: A Diószegi Pékség utáni régi benzinkút 

A Grand Hotel Bálványos, a Lábasházbeli multimédiás várostörténeti kiállítás, városunk utcatábláinak terve és még számos olyan a városunkban és Erdély szerte található intézmény belsőépítészeti látványterve fűződik Damokos Csaba nevéhez, mint a felújított olaszteleki Dániel-kastély, a kolozsvári Polus Center bevásárlóközpont vagy Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának jelenlegi belső terei. Mindemellett több színházi- és filmdíszletet is tervezett. Damokos Csaba Építők útján található műhelyében tervez és kivitelez, így alakítva környezetünket.