Szabó Lajos esperes kapta a Pro Urbe-díjat


Szolgálni küldött engem az Isten Sepsiszentgyörgyre

Ft. Szabó Lajos esperes vehette át Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának Pro Urbe-díját, amelyet a május 5-ei ünnepi tanácsülésen adtak át a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében.

Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere ünnepi beszédében kiemelte: „Közösségünknek mindig jó iránytűkre, jó példákra van szüksége ahhoz, hogy a helyes úton megmaradhasson, olyan példákra, amelyekből erőt lehet meríteni a nehéz időkben, de helytállásra és kitartásra sarkallnak. Márton Áron püspök jelmondata nem futamodunk meg a munkától az erdélyi magyarság jelmondata is lehetne, ezeknek az értékeknek a jegyében választjuk ki minden évben a Pro Urbe-díjasokat.”

2019-ben a Pro Urbe-díjat Szabó Lajos címzetes kanonok, esperes, szentszéki tanácsos kapta, akinek laudációját Dávid Péter, a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia egyháztanácsosa mondta.

Ft. Szabó Lajos 1945-ben született Csíkszenttamáson, a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben tanult, 1969-ben szentelte pappá Márton Áron megyéspüspök. Káplánként szolgált Székelyudvarhelyen, plébánosként Györgyfalván, Csíkkozmáson, majd Csíkmadarason. 1990-ben érkezett Sepsiszentgyörgyre, a Szent József plébániára.

Az aranymisés plébános nevéhez fűződik Szent István és Márton Áron püspök szobrának felállítása, az őrkői közösségnek épített Szűz Mária Világ Királynője templom építésekor nyújtott segítség, a Szent József plébánia épületegyüttesének felújítása és bővítése, 040-es Szent György cserkészcsapat fiataljainak táboroztatása, a Krisztus Király templom és a hozzátartozó Ifjúsági ház létrejötte, a Sepsiszentgyörgyi Egyházi Tudósító kisújság újraindítása, amely 21 éve, havonta lelki táplálékul szolgál az egyházközség tagjainak.

A város különböző magyar nyelvű iskoláiban végzett hitoktatói tevékenységét a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Életmű-díjjal jutalmazta.

Ft. Szabó Lajos ünnepi beszédében felidézte a 29 évvel ezelőtti pillanatokat, amikor elhagyta Csíkszeredát és Sepsiszentgyörgyre jött szolgálni az Urat. Elhívását egy bibliai példázattal szemléltette, majd Reményik Sándor költő soraival emlékezett életútjára. „Szolgálni küldött engem az Isten Sepsiszentgyörgyre, minden tettem, imádságom szolgálat volt, azt akartam, hogy a város szimbolikus falában legyek egy tégla, hogy azzal is épüljön nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Tudatában kell lennünk, hogy egyre önzőbb világunkban, közösségben együtt, kéz a kézben kell haladnunk s építenünk városunk.”

A Pro Urbe-díj átadón részt vett Antal Árpád-András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Sztakics Éva-Judit és Tóth-Birtan Csaba alpolgármesterek, a helyi tanács tagjai, jelenlegi és korábbi Pro Urbe-díjjal kitüntetettek, Sepsiszentgyörgy testvértelepüléseinek képviselői, meghívottak, közreműködött a Laudate Kamarakórus Lőfi Gellért vezénylésével.

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata 1997-ben létesítette a Pro Urbe-díjat azok számára, akik városunkat és annak lakóit mindenkor legjobb tudásuk szerint önzetlenül szolgálták.