Pro Urbe díjak átadása


A 27. Szent György Napok zárónapján ünnepélyes keretek között adták át az idei Pro Urbe díjakat a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében. Idén két személy, a Kossuth-, József Attila és Babérkoszorú díjas Farkas Árpád, költő, író, műfordító és Ioan Cucu ortodox lelkész vehette át Sepsiszentgyörgy városának elismeréseként a Pro Urbe díjat.

Sztakics Éva alpolgármester emlékeztetett, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzata 1997-ben hozta létre a Pro Urbe díjat, és a kitüntetéssel azoknak a személyiségeknek a munkáját köszönik meg, akik a várost és annak lakóit mindenkor a legjobb tudásuk szerint szolgálták önzetlenül, „pénz és taps” nélkül.

„Farkas Árpád ötven esztendeje él Sepsiszentgyörgyön, s ad jelentéseket versben, prózában a város lelkének változásairól! Versein nemzedékek nőttek fel, akik ma is hallják a kisdobot s elbűvöli őket a csöpp fényesség a szülőföld felett. Miközben a havasi szél, ahogyan egy régi, borzongató versében jósolta: „átfut a termen füstös fellegeivel, /s váratlanul kigyulladnak a nyelv sanyarú vermeibe / elásott szavak, / arcokra vénült várakozások, / fogakra kövesedett követelések…”és „az ajtófélfából félelmetes lassan / kiolvad a fejsze él.” Igen, kiolvad egyszer s akkor magunkra maradunk egymással az Őszinteség krematóriumában. S választanunk kell, hiszen váratlanul fejeződik be az örök halasztás háromszéki bolerója”, áll a Bogdán László által írt és felolvasott laudációban.

„Lassan egy évszázada, hogy mi, erdélyi magyarok kisebbségi sorsba kerültünk és élünk ebben az országban, úgy hogy időnként a többség azt tartja feladatának, hogy nekünk betartson, ezért nekünk az marad, hogy kitartsunk. A legsötétebb diktatúra éveiben is voltak olyan emberek, akik példát mutattak kitartásban, és volt valaki, aki két verssorba sűrítette mindazt, amit nekem jelent erdélyi magyarnak lenni”, mondta az ünnepségen Antal Árpád polgármester. Hozzátette 25 évvel ezelőtt, amikor a Székely Mikó Kollégium padjait elhagyta, ezt a két Farkas Árpád verssort írta a kicsengetési kártyájára: „élni a hó alatt is lehet jó, de csattogó szélben érdemesebb”.

„Azt gondolom, ebben benne van a mi közel száz esztendőnk, az, hogy miért választjuk ma is a csattogó szelet és nem a kényelmet és biztonságot nyújtó hó alatti létet” – hangsúlyozta a polgármester.

Farkas Árpád „a félelmet nem ismerő emberi magatartásért, az olykor mindent elborító szürke hó nyomasztó súlya alatt ásott reményalagutakért, a szavak gyönyörű hálójával körbeszőtt szülőföldért, a fél évszázada hűségesen szolgált Sepsiszentgyörgyért, a Forrástól a teljes költői kiforrásig megtett egyedi irodalmi útjáért, a világ magyarságának asztalára letett Háromszékért, a köz szolgálatában és értékeinek továbbörökítésében vállalt áldozatos szerepéért, valamint a konok székelyföldi valóság lelkén nemzedéket felnevelő munkájáért” vehette át a Pro Urbe díjat.

Ioan Cucu 1947. január 22-én született, Kisapoldon, Szeben megyében. Elemi iskoláit a Kovászna megyei Hídvégen, gimnáziumi tanulmányait pedig Földváron, Brassó megyében végezte. 1961 – 1965 között a sepsiszentgyörgyi 1-es számú iskolában –a mai „Székely Mikó” Kollégiumban – folytatta tanulmányait. 1965 – 1968 között a bukaresti könnyűipari almérnöki műszaki iskola diákja volt, majd 1968 – 1972 között Nagyszebenben végezte a Teológiai Intézetet.

„ Mikóújfalu és a környező falvak misszionárius papjának nevezik ki. Szárazajta, Köpec, Barót, Sepsibükszád, Torja, Kisbacon és Nagybacon, Bibarcfalva, Bodos, Zalánpatak, Magyarhermány azok a települések, ahol 1971-1976 között lelkipásztori munkát végzett. (…) 1976-ban átveszi a baróti egyházközséget. 1976 – 1982 között a bodosi és köpeci egyházközségeket is felügyeli, melyekben felújítja és visszaadja a híveknek a két helység templomait. (…) 1982-ben a sepsiszentgyörgyi Ortodox Katedrális plébánosává nevezték ki. 1982 – 2007 között, 25 éven keresztül szolgált itt. (…) 1982 – 2007 között megszervezte a Concertul de Colinde din Ajunul Crăciunului (Karácsonyi dalok) rendezvényt. Erkölcsileg és anyagilag támogatja a Muzeul Spiritualității Românești (Román Szellemiség Múzeuma) megalapítását és működését, kulturális javak gyűjtését és a múzeumi kiállítás megnyitását” – áll a Rodica Pârvan által felolvasott laudációban.

Antal Árpád polgármester kiemelte, Ioan Cucu a helyi ortodox egyház egyetlen olyan képviselője, aki beszéli a magyar nyelvet, s aki rendszeresen részt vesz az ökumenikus istentiszteleteken, ezzel is szolgálva a román-magyar közeledést.

Ioan Cucu „értékes egyházi tevékenységéért, példamutató életéért, magatartásáért, a román hagyományok és értékek népszerűsítése terén végzett tevékenységéért” vehette át a Pro Urbe díjat.

Az ünnepélyen Nemes Levente Pro Urbe díjas színművész Farkas Árpád Erdélyi asszonyok című versét mondta el, Ungvári Rebeka, a Székely Mikó Kollégium 11. osztályos tanulója pedig az Avaron című verset szavalta el. Dallal köszöntötte a jelenlévőket Dancs Annamari a budapesti Operett Színház művésze és Kerezsi Csanád Róbert, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákja. Közreműködött Lőfi Gellért és Opra Balázs.

Az ünnepségen jelen voltak a testvérvárosi küldöttségek tagjai, a helyi tanácsosok és a korábbi években díjazott sepsiszentgyörgyi személyiségek.